• slovak
  • czech
  • flagswiss

Odhalte včas její hrozbu včasnou detekcí předsíňové arytmie!

Mozková mrtvice – mozkový infarkt je druhá nejčastější příčina úmrtí lidí v Česku. Postihuje až 20 000 lidí ročně a razí si cestu k stále mladším ročníkům! Počet mozkových příhod dvojnásobně převyšuje počet srdečních infarktů. Jejich nejčastějším spouštěčem je porucha srdečního rytmu – atriální fibrilace, chvění předsíní srdce.

Podle kardiologů jde o nejfrekventovanější poruchu srdečního rytmu pozorovanou v klinické praxi. Považují ji za kardiovaskulární epidemii 21. století! V Česku jí trpí až 15 000 lidí a u mnoha dalších je v tzv. skrytém stádiu. Probíhá u nich v tiché formě bez příznaků, a tím i těžce diagnostikované poruchy srdečního rytmu. Tato komplikace je však mimořádně zákeřná, má přímo život ohrožující důsledky a až pětinásobně zvyšuje riziko vážné cévní mozkové příhody.

Jak souvisí mozková mrtvice se srdcem? Proč může právě srdce způsobit mozkovou příhodu?

Srdce je za normálních okolností řízené pravidelnými elektrickými impulzy, které se v klidu pohybují v rytmu 50 – 70 impulzů za minutu. Důsledkem každého elektrického impulzu je smrštění srdečního svalu – kontrakce srdečních komor, kterým předcházejí kontrakce předsíní. Tento pohyb je elektrickými impulzy koordinovaný tak, že se krev načerpává do srdce – proudí za pomoci předsíní a následně srdce napumpuje načerpaný objem krve do plic, hlavy a celého těla. Pokud nastane porucha této elektrické činnosti, naruší se pravidelnost impulzů, srdce si doslova „neví se sebou rady“. Předsíně – atria se chvějí chaoticky, bez toho, aniž by se efektivně stahovaly, krev v této části srdce stagnuje a nepřečerpává se dostatečně do srdečních komor. Hromadí se v předsíních, což vytváří živnou půdu pro vznik krevních sraženin – trombů, které čekají na vhodnou příležitost uvolnit se a vycestovat s krevním proudem na různá místa v těle, nejčastěji však cévami do mozku, plic, jater, ledvin a nohou. Nejobávanější a nejzávažnější je postihnutí mozku. Po uváznutí v některé z mozkových tepen sraženina cévu zablokuje, způsobí přerušení průtoku krve a dochází k tzv. mozkové příhodě – mozkové mrtvici. V důsledku toho v průběhu několika minut nastává odumírání tkání s okamžitou dramatickou dohrou. „Mozkové buňky centrálního nervového systému jsou velmi citlivé na nedostatek kyslíku. Od okamžiku, kdy dojde k uzavření cévy, zásobuje určitou oblast mozku, jde o obrovský boj s časem, protože každá sekunda znamená odumírání dalších a dalších buněk s devastujícími následky na mentální anebo pohybové funkce organismu“, upozorňuje přednosta Kardiologické kliniky NÚSCH prof. MUDr. Robert Hatala, PhD., FESC, FACC v edukační kampani VšZP k prevenci cévní mozkové příhody a dodává: „ Snadnější cestou, jak předejít těmto těžkostem, je včasná diagnostika fibrilace předsíní, okamžité zahájení léčby a odhalení rizik jejího vzniku.“

Co všechno může vznik atriální fibrilace ovlivnit?

I když je nejčastěji bez specifických příznaků, nepodceňujme bolesti hrudníku, nepříjemné pocity bušení srdce a jeho nepravidelnou činnost, častější výskyt závratí a dýchavičnost. Právě těmito symptomy dává o sobě atriální fibrilace vědět. Štěstí v neštěstí mají ti pacienti, kteří fibrilaci poctivě zachytí a ihned vyhledají lékařskou pomoc.

Nebuďme proto k prevenci lhostejní, hlavně pokud máme vysoký krevní tlak anebo diabetes mellitus, nadváhu, špatnou životosprávu anebo jsme kuřáci! Rizikovými faktory vzniku předsíňové arytmie jsou také ischemická nemoc srdce, onemocnění anebo poškození mitrální chlopně, vrozené vady srdce, zvýšená činnost štítné žlázy, plicní embolie, onemocnění plic (zápal plic, karcinom). Spolu s lékařem míru rizika fibrilace předsíní zmapujte včas! Včasné určení diagnózy nám může zachránit život!

Paradoxně se výskyt atriální fibrilace diagnostikuje ve velké míře náhodně, například při vyšetření u kardiologa anebo internisty po vyhodnocení EKG; většinou tehdy, když máme vážné zdravotní problémy.

digitálny tlakomer BP A6 PC Afib

Upozorní na výskyt atriální fibrilace, a to při běžném měření krevního tlaku!

Atriální fibrilace je nebezpečná, jak v raném stádiu onemocnění, tak ve stádiu, kdy pacient nepociťuje žádné příznaky. V této fázi ji při běžném měření krevního tlaku dokáže odhalit unikátní novinka švýcarské firmy microlife -  digitální tlakoměr BP A6 PC Afib! Nový tlakoměr 3. generace umožňuje včasnou diagnostiku rizikových faktorů, které ovlivňují vznik mozkové příhody. Přesně a spolehlivě měří tlak krve, pulzu a identifikuje atriální – předsíňovou fibrilaci srdce. Při jejím opakovaném výskytu upozorňuje na nevyhnutelnost vyhledat lékaře. Tlakoměr poskytuje 2x 99 měření (pro 2 osoby) a zaznamenává datum a čas měření. Přístroj je možné připojit pomocí USB kabelu k PC a naměřené údaje evidovat a vyhodnotit prostřednictvím speciálního softwaru, který je součástí výbavy tlakoměru.

Podle posledních doporučení kardiovaskulárních společností je optimální monitorovat rizikové faktory mozkové příhody v domácího prostředí a vyhodnocovat v ambulanci lékaře. Rychlá konzultace s lékařem v případě vašeho podezření na její hrozbu, může zabránit život ohrožujícím komplikacím.

K odhalení atriální fibrilace nejčastěji dochází při návštěvě lékaře a při měření EKG v čase, kdy nás do lékařské ambulance přivedou vážnější zdravotní problémy. Dnes však byla vyvinuta metoda identifikace – detekce výskytu předsíňové arytmie i při běžném měření krevního tlaku (funkce Afib při tlakoměrech microlife) v klidu, doma, kdy jsou výsledky korektní, neovlivněné zbytečným stresem.

Aktuality

Ocenění za vysokou designovou kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenění Red Dot Award: Produktový Design 2018

S hrdostí Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenění Red Dot: Produktový design 2018

Číst dál...