• slovak
  • czech
  • flagswiss

Zvýšený krevní tlak může představovat zdravotní riziko. Následující shrnutí Vám poskytne potřebné poznatky o vysokém krevním tlaku a jeho příčinách.

1. Co je arteriální krevní tlak?

Arteriální krevní tlak je způsoben tlakem krve na arteriální stěnu. Srdce pracuje jako pumpa a každý jeho úder zvýší arteriální tlak. Existují dvě různé hodnoty tlaku na výstupu ze srdce:

• Systolický krevní tlak je nejvyšší hodnota krevního tlaku – odpovídá kontrakci srdce, které pumpuje krev do tepen.
• Diastolický krevní tlak je nejnižší hodnota – odpovídá tlaku krve mezi dvěma kontrakcemi srdce.

2. Jak se krevní tlak měří?

Arteriální krevní tlak se měří pomocí nafukovací manžety umístěné na paži nebo zápěstí. Měření by mělo být provedeno po 5 minutách sezení nebo ležení v klidu. Přístroj měří tlak na pažní nebo zápěstní tepně během vypouštění vzduchu z manžety.

Naměřená hodnota krevního tlaku zahrnuje dvě čísla:

• systolický krevní tlak
• diastolický krevní tlak

Pro měření krevního lze použít automatický tlakoměr s displejem na zobrazení hodnot nebo tlakoměr se stupnicí.

3. Co je hypertenze?

Za hypertenzi vysoký krevní tlak je považována hodnota 140/90 mmHg a více. Krevní tlak se měří ve stavu klidu v ordinaci lékaře nebo v nerušených domácích podmínkách.

Dva údaje v uvedené naměřené hodnotě představují:

• systolický krevní tlak 140 mmHg
• diastolický krevní tlak 90 mm Hg

Pravidelné měření krevního tlaku může odhalit onemocnění související s vysokým (ale také nízkým) krevním tlakem, a to i v případě, že přetrvávají dlouhodobě bez zjevných příznaků.

4. Co může být příčinou vysokého krevního tlaku?

Ve většině případů se vysoký krevní tlak vyskytuje bez zřejmého důvodu, jde o tzv. esenciální hypertenzi. U malého počtu pacientů s vysokým krevním tlakem je přítomna anomálie ve funkci ledvin a nadledvinek. V tomto případě se jedná o sekundární hypertenzi.

Existuje mnoho faktorů, které mohou přispívat k vysokému krevnímu tlaku, např.:

• pigmentovaná kůže
• genetické faktory
• věk
• nadváha
• nadměrná konzumace soli a alkoholu

5. Jaké jsou důsledky vysokého krevního tlaku?

Vysoký krevní tlak v první řadě ovlivňuje cévy: stávají se tlustší a tužší. V dlouhodobém horizontu může závažným způsobem působit na srdce, mozek nebo ledviny.

Možný dopad neléčené arteriální hypertenze:

• je kritický rizikový faktor pro vznik kardiovaskulárních onemocnění
• nejčastějšími důsledky neléčené hypertenze jsou infarkty a mozkové příhody
• má vliv také na selhání ledvin a může být příčinou mnoha dalších onemocnění, jako jsou např. angina pectoris, paralýza, ztráta řeči a demence.

Aktuality

Ocenění za vysokou designovou kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenění Red Dot Award: Produktový Design 2018

S hrdostí Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenění Red Dot: Produktový design 2018

Číst dál...