• slovak
  • czech
  • flagswiss

PAD technologie automaticky detekuje srdeční arytmii v průběhu měření krevního tlaku.

Co je PAD technologie?

PAD technologie (detekce pulzní arytmie) upozorňuje na pulzní nepravidelnosti srdce v průběhu měření krevního tlaku. Pokud se vyskytne pulzní nepravidelnost v průběhu měření, symbol PAD se objeví na displeji.

Většinou není důvod na obavy, pokud se však symbol objevuje častěji (např. několikrát za týden při každodenním měření) anebo pokud se nečekaně objevuje častěji než obvykle, doporučujeme vám navštívit vašeho lékaře.

Nenahrazuje komplexní vyšetření srdce, ale slouží na zjišťování pulzních nepravidelností už v raném stádiu.

Výhody PAD technologie

Všechny tlakoměry společnosti Microlife s PAD technologií automaticky detekují srdeční arytmii v průběhu měření krevního tlaku. Dokud tlakoměry automaticky detekují vaše hodnoty, také změří vaši pulzní frekvenci. Tlakoměr to vykonává automaticky bez nutnosti jakýchkoliv úprav.

Na rozdíl od většiny běžných tlakoměrů, Microlife tlakoměry jsou schopné rozlišovat mezi arytmií komor a selektivní fibrilací předsíní. Tlakoměry společnosti Microlife
měří s velkou technickou a fyziologickou přesností, co pomáhá lékaři přesně určit diagnózu a vybrat vhodný typ léků.

Obr.: Křivka na obrázku znázorňuje oscilogram získaný tlakoměrem Microlife s PAD technologií. Šipky ukazují zaznamenanou arytmii.

Obr.: Pokud se v průběhu měření vyskytne pulzní nepravidelnost, která znamená výskyt arytmie, na konci měření se na displeji zobrazí symbol.

FORSTNER, K. W.
– Pulse Arrhythmia Detection by Oscillometric Blood Pressure Measurement Devices, P-25, American Society of Hypertension, 18th Annual Scientific Meeting, NYC, New York, 2003.

Aktuality

Ocenění za vysokou designovou kvalitu: Microlife NC 200 obdrží ocenění Red Dot Award: Produktový Design 2018

S hrdostí Vám oznamujeme, že MICROLIFE získal ocenění Red Dot: Produktový design 2018

Číst dál...

Microlife at Medica 2016

14.11.2016 – 17.11.2016 Düsseldorf

Otvírací hodiny: podělí – čtvrtek: 10:00 – 18:30
Düsseldorf, Německo

Více informací najdete zde

Microlife at Medica 2015

16.11.2015 – 19.11.2015 Düsseldorf

Hall 11 – Booth B60
Düsseldorf Germany